For fagprofessionelle

Her finder du kurser, undervisningsmateriale, samt relevante links for læger og andre sundhedsprofessionelle.  

Kursus: Børn og Unge - det somatiske, psykiatriske og funktionelle

For praktiserende læger

Emner:   Hvad skal man være opmærksom på ved børn hvis forældre er fysisk eller psykisk syge? I praksis har vi den fordel at vi kender familierne, og har mulighed for at intervenere i en tidlig alder. Hvem skal vi spotte og hvordan? 

Vi gennemgår de sygdomme der giver anledning til smerter, f.eks mavesmerter og hovedpine. Hvordan skelner vi mellem somatiske og belastningssymptomer? Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden og cases fra sygehus og praksis.

Spisning kan være et stort problem for forældre.  Temaet dækker over børn der spiser for lidt eller for meget, eller har forstyrret spisemønster. Hvor kan forældrene få hjælp og hvad har de ret til?

Hvilke trends påvirker forældrenes bekymringsmønstre? Hvad er ny viden indenfor refluks, kort tungebånd, mm. Vi drøfter straflige forhold og nye begreber, samt samfundstrends der påvirker de unge.

5 dages kursus på Bornholm. Godkendt som 3 dages systematisk efteruddannelse pg 2 dages selvvalg efteruddannelse eller som 5 dages selvvalgt efteruddannelse. 

Materiale til KBU læger 

Kommunikationskurser

E-bog: Den motiverende samtale

E-bog: Den tolkede samtale

Links til udvalgte pædiatriske emner

Forstoppelse: www.drillemave.dk
Det danske børnevaccinationsprogram: https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination