KURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

5 dages kursus: 

Børn og Unge – det somatiske, psykiatriske og funktionelle

Pris: 21.000 kr inkl. overnatning

Godkendt til refusion

Er du praktiserende læge?

Så har jeg en god nyhed til dig. 

Du kan skrive dig op på venteliste til Kurset: Børn og Unge - det somatiske, psykiatriske og funktionelle.

Kurset afholdes enten på Bornholm eller i udlandet, afhængig af krig, corona og verdenens omstændigheder.  

Skriv dig uforpligtende op på venteliste nu, og modtage besked om hvornår der åbnes for tilmelding. 

Vær med til et sjovt, inspirerende, spændende og motiverende kursus.  Underviserne er erfarne, og dækker et bredt udsnit af pædiatrien.  Læs mere om underviserne her.

Kursus program

Bliv klædt på til alle de udfordringer du har med børn, som du møder i almen praksis.

Du får et kursus der: 

  • Giver dig viden og inspiration som du kan anvende med det samme
  • Ikke er endnu en kedelig forlæsning
  • Er baseret på cases, erfaringer, og evidens
  • Giver dig en uge fyldt med gode oplevelser, gode diskussioner og den nyeste brugbare viden med hjem

Mandag: Forældre

Mandag står i forældrenes tegn. 

Hvordan håndterer vi de bekymrede forældre og sikre dem en grundig information?  Kan vi aflaste vores egen byrde ved at hjælpe med beroligende information? Hvilken rolle kan klinikpersonalet spille? 

Hvad skal man være opmærksom på ved børn hvis forældre er fysisk eller psykisk syge?  Hvornår skal vi intervenere - og hvordan?


Tirsdag: Når det gør ondt

Med udgangspunkt i den nyeste viden og cases fra sygehus og praksis bliver du klædt på til de hyppigste sygdomme, der giver smerter.

Smerter kan vise dig på mange måder. 

Vi ved at børn og unges trivsel er sat under press, det press møder vi i den grad i sundhedsvæsenet. En psykisk smerte kan blive fysisk.   Mavesmerter og hovedpine - hvordan skelner vi mellem somatiske og belastningssymptomer?


Onsdag: Spisning

Glæd dig til temaet spisning, som dækker over alle former for spiseproblematikker fra spæd til ung: 

  • Underspisning
  • Overspisning og overvægt
  • Forstyrret spisemønster

Hvad er nyeste viden - og hvad er der evidens for?

Hvor kan forældrene få hjælp og hvad har de ret til?


Torsdag: Trends i samfundet og SOME

Hvilke trends påvirker forældrenes bekymringsmønstre? 

Hvad er ny viden indenfor refluks, kort tungebånd, mm.

Vi drøfter straflige forhold og nye begreber, samt samfundstrends der påvirker de unge.

SoMe, Facebook, Tiktok - en medspiller eller modspiller?


Fredag: Opsamling


Alt kursus materiale får du livstids adgang til på online kursus platform Thinkific.  Udover alt underholdningsmaterialet der indeholder faktaark og cases, får du også pjecer, fraser, instrukser som du kan tage i brug med det samme. 

Det lyder spændende!

Mød underviserne

Bodil Lyng-Rasmusssen

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2006

Speciallæge i Børne – og Ungdomspsykiatri.

Ansat som overlæge på Børne – og Ungeafdelingen, Kolding sygehus siden 2017. Overlæge i Funktionelt team og Spiseteam (bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, pædagoger, diætist, ergoterapeut og hospitalslærer).

Tidligere overlæge i Børne – og ungdomspsykiatrien i Team for affektive lidelser, angst og OCD, Ålborg Universitetshospital.

Har siddet i bestyrelsen i Dansk Børne – og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK).

Forskningsinteresse indenfor immunopsykiatri.

Bodil har bred undervisningserfaring; både på I-kurser, videreuddannelsesdage for Praktiserende læger i Region Nord og Region Syd, medicinstuderende, uddannelseslæger og tværfagligt personale, samt organisering af regionale temadage og selskabsmøder/ årsmøde i BUP-DK

For Praktiserende læger:

Praksisdag Region Syd med egen workshop om ADHD

Temadag for praktiserende læger i Region Syd med Psykolog Lars Rasborg om ADHD/Autisme

Modul om spiseforstyrrelser/angst/depression hos børn og unge, Kursusrække om sygdomme hos børn/unge, Region Nord

Har udover Børne og ungdomspsykiatri, lang erfaring i behandling af funktionelle lidelser/ symptomer hos børn og unge, spisevanskeligheder hos småbørn, børn med udviklingsforstyrrelser og komorbid kronisk sygdom, samt stor viden indenfor sundhedsjura.

Mads Damkjær

Uddannet som læge fra Odense Universitet i 2008.

Speciallæge i Pædiatri.

Ansat som afdelingslæge og forskningslektor på Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt siden 2019.

Efter embedseksamen lavede PhD-afhandling om nyre/kredsløbsfysiologi på Institut for Fysiologi på Syddansk Universitet. Sideløbende med klinisk karriere som børnelæge har Mads arbejdet med forskningen indenfor hjerte- og kredsløbsfysiologi. Dette omfatter bl.a. 3 videnskabelige ekspeditioner til Sydafrika i samaerbejde med kollegaer fra Århus og København har hvor de har studereret giraffer, krokodiller og strudse. For beskrivelse af tidligere projekter se f.eks Læger jagter krokodiller i kamp mod mystisk hjertesygdom (videnskab.dk).

Efter speciallæge anerkendelse har Mads været ansat som afdelingslæge både i Odense og Kolding med fokus på Børnekardiologi. Er certificeret indenfor medfødte hjertesygdomme af European Society of Cardiology (ESC). Er medlem af kardiologiudvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab og dermed aktiv i udarbejdelse af nye nationale instrukser.

Har været udsendt med Forsvaret til Ebola indsats i Sierra Leone i 2014 samt arbejdet som distriktslæge på Grønland.

Omfattende undervisningserfaring både fra forelæsninger på universitet, holdtimer, underviser på Advanced Life Support kurser ved ERC, kommunikationsundervisning af KBU læger og i Tropemedicin ved Forsvaret.

Line Brunemark Berg

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2010.

Speciallæge i pædiatri.

Ansat som afdelingslæge med delt ansættelse på børneafdelingerne i Odense / Kolding sygehus som i en ekspertuddannelse indenfor socialpædiatri. 

Line har specialviden omkring alle typer af overgreb og omsorgssvigt. Endvidere arbejder hun med børn og unge med svære psykosociale belastninger. Line har et stort kendskab til, og indsigt, i det tværsektorielle samarbejde med Socialforvaltninger, skoler/institutioner, Regionale Børnehuse, retsvæsen, Regioner, samt Sundhedsstyrelsen; inklusiv udfærdigelse af den fornødne dokumentation og rapporter til disse instanser.

Line har siddet i det socialpædiatriske udvalg under Dansk pædiatrisk selskab gennem 4 år, hvoraf de sidste 2 år som formand, og herunder deltaget i flere arbejdsgrupper under Socialstyrelsen. Har desuden været deltidsansat som læge til personundersøgelser på Retsmedicinsk institut, Odense

Er certificeret i ADBB, et redskab til at vurdere social tilbagetrækning ved børn mellem 2-24 mdr.

Er desuden underviser i pædiatri for praksis sygeplejersker.

Kirsten Damkjær

Uddannet læge fra Odense Universitet 2009

Speciallæge i Almen Medicin

Tidligere kompagniskabspraksis i Haderslev.

Nu iværksætter.

Kirsten er indehaver af Forældre uden Frygt, der gennem podcasts og online kurser hjælper forældre med viden de kan stole på, og som giver ro i maven.

Tidligere arbejdet på Regionshospitalet Sisimiut, Grønland.

Underviser på KBU lægernes kommunikationskursus siden 2009. 

Kirsten har bred undervisningserfaring: fysiologi underviser på medicinstudiet, samt mange års kommunikationsundervisning for KBU læger i Region Syddanmark. 

Kirsten er kursusleder på dette kursus.   Kirsten har et indgående kendskab til Bornholm fra 2 års ansættelse på medicin afdeling på Bornholm, og gør sig gerne som tour guide, og viser alle Bornholms kendte og skjulte perler. 

Tilmelding

Der er i øjeblikket venteliste på kurset. 

Skriv dig op, helt uforpligtende på venteliste, og du modtager besked så snart der er åben for kurset igen. 

Kurset Godkendt som 3 dages systematisk efteruddannelse og 2 dages selvvalgt efteruddannelse eller som 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion